Από το Blogger.
Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012
Πως μετακινήθηκαν οι εκπαιδευτικοί στη ΔΕ Ν. Αχαΐας
Μέχρι την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012
Με το τέλος του έτος θα πρέπει να έχουμε γνώση σχετικά με τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών για να γνωρίζουμε: ποιοί εκπαιδευτικοί ήρθαν στο σχολείο σας με μετάθεση οργανικά ή με προσωρινή θέση από σχολείο  του Ν. Αχαΐας ή από άλλο ΠΥΣΔΕ έτσι ώστε να ομαδοποιηθούν οι  μισθοδοτικές καταστάσεις ανά σχολείο

Αν έχετε Εκπαιδευτικούς με προσωρινή ή οργανική θέση  που ήρθαν  στο σχολειό σας από σχολεία εντός του ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας (μετακινήθηκαν από σχολείο σε σχολείο του Ν. Αχαΐας) ή ήρθαν με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΔΕ θα πρέπει να συμπληρώσετε τη παρακάτω online φόρμα